מכרז לאספקת מכשירי מאוורר רוטורי ורדיאטור שמן עבור נתונים במשמורת חוקית