מכרז פנימי / חיצוני 2021 מנהל אומנותי למרכז לכלי הקשה טרמולו