למתן שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש (רחפן) עבור חברת נתע