הקמה של קהילת חדשנות בתחום הביוטכנולוגיה והחקלאות הימית