הכפלת מסילת רחובות – פלשת בין ק"מ 120+000 ועד ק"מ 126+700