מכרז לשירותי תחזוקה לטלוויזיות, מגברים וציוד נלווה