מכרז לקבלת הצעות לאספקת מתכלים למעבדות מסוגים שונים