אספקה והתקנת מערכת כיבוי ניידת- CAFS וציוד נוסף, תכנון ועיגון על גבי טרקטורוני TRAXTER HD8 PRO ועל גבי רכב מטע