מכרז מסגרת למתן שירותי תמיכה בתחום בדיקות האיכות (QA) ופיתוח אוטומציות עבור אגף למערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות