הפעלת מערך תומך לליווי, הנחייה והפעלה של תכניות חינוכיות בעלות אופי סוציו-פדגוגי