מכרז חיצוני מס' 44/20 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך