מכרז פומבי למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות - תשפ"א 10