מכרז לשירותי ראיית חשבון, טיפול בתקציבים וניהול תב"רים