למתן שירותי ייעוץ משפטי בתביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התו"ב עבור חברת נת"ע