מכרז פומבי לשיפוץ מיכל תת"ק והקמת עמדת ניפוק דלק פנימית עבור מניב ראשון בע"מ