קול קורא מס' 11/2020 להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות במודיעין עילית