קול קורא להשתתפות בשולחן עגול בנושא יישומי מיפוי מתקדמים לשימוש משרדי הממשלה