מכרז פנימי וחיצוני מספר 17/2021 מנהל פרויקטים ומפקח בניה ורישוי