הפעלת מרכזי סיוע והגנה לילדים ובני נוער, בפריסה ארצית