תכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של מערכות חכמות בחניונים בחיפה