מכרז למתן שירותי שינוע ואחסנה של סבנים ותפיסות מאולם הנוסעים