מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בנושא אשראי עסקי-פרויקט מסיל"ה