אספקה והתקנה של מערך לשינוע ובקרה של משטחי חבילות דואר, וכן הדרכה, תיעוד והטמעה, אחריות ותחזוקה למערכת