אספקת טפסים עבור המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) באמצעות מכרז 534-21