מכרז לאספקת מערכות משולבות אוטומציה וכן עבודות שדרוג ובינוי המעבדה הקיימת