תכנון ובנייה כ- 300 יחידות ומסחר במתחם הר נוף דרום בירושלים