מכרז מספר 11/2021 למתן שירותי ייעוץ, קידום וליווי תכניות עבור אגף בכיר לתכנון משולב