מכרז לאבטחת בחינות בגרות בתהליכי מיון, אריזה, הפצה ונעילה מתוזמנת של כספות