המכרז הפומבי הנו לרכש אלקטרודות מסוגים שונים וחוטי ריתוך עבור מצל"ח.     המשך...