מכרז חיצוני לתפקיד עורך דין בלשכה המשפטית ברשות המקומית