קול קורא להגשת הצעות לתכנית ליום העצמאות לשנת תשפ"ב -2022