דרוש סטודנט למשרה זמנית לסיוע בפרויקטי ייזום ובפעילויות שמבצעת החברה