מכרז פנימי/חיצוני: עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במנהל לשירותים חברתיים