פ. מ. משותפים החלטה על התקשרות שירותי אבטחה ושמירה