קול קורא להגשת הצעות לסדרות מתוסרטות עבור כאן 11 מועד דצמבר 2020