עבודות לשיקום שדה הארקה צפוני להגנה קתודית במסוף האשל