מכרז למתן שירותי מיכון משרדי (מכונות צילום, מדפסות ומכשירים משולבים) לרשויות