הנגשות אישיות לאנשים עם חרשות ו/או עם עיוורון, בפריסה ארצית