מכרז פומבי 17/2021 בניית תכנית אזורית לפיתוח כלכלי – לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי