מכרז משולב לאספקת מערכות ניהול ועדה, ייעודי קרקע GIS ושירותים נלווים