עבודות להחלפת צנרת בטבעות מים וקצף במיכלים 6,7 באלרואי