מכרז כ"א חיצוני- 34/2021 פקח/ית רב תכליתי לאגף תפעול