מכרז - מגבה אחזקת רכב, אלקטרו-מכאני, אלחוטי 50 טון