מכרז להטמעה של מערכת נוכחות של מרכבה (ERP (SAP במשרדי הממשלה