מכרז למתן שירותי תחזוקה, פיתוח ושיווק לאתר אינטרנט לעסקים