מכרז לשירותי איסוף ותיעוד מידע לגבי נכסי מערכות מידע (כתב טכני)