מכרז פומבי מס' 6/2020 לבניית גדר וביצוע עבודות הנדסיות למניעת מפגעי זבוב החול ביישוב אלפי מנשה