לעריכת בקרות לנציגים במוקדי השירות, המכירה ושימור הלקוחות של מפעל הפיס