קול קורא להשתתפות בכנס האבטחה הארצי של חטיבת האבטחה של מי 2020