הארכת מועד ההגשה האחרון במכרז פומבי 1/21 למתן שירותי ייעוץ טכנו-פדגוגי